Vi har fokus på miljøet i alle vores arbejdsrutiner og tager hensyn til både miljø og sundhed - for os er det en selvfølge at producere tryksager med grøn omtanke.

Svanemærket trykkeri


Tryksagerne produceres på et svanemærket trykkeri. Når du vælger et svanemærket
trykkeri, vælger du et trykkeri, som bidrager til et renere miljø, et sundere arbejdsmiljø
for de ansatte, og en renere fremtid for os alle.

Skrappe krav til svanemærket trykkeri
• Brug af miljørigtigt papir
• Brug af vegetabilske trykfarver
• Genanvendelse af tryksager
• Minimering af affald, herunder papir
• Brug af vedvarende energi
• Hensyn til det kemiske arbejdsmiljø

Miljømærket papir
Vi producerer udelukkende på miljømærket papir.
Og er i dag oppe på, at 95 % af det papir, vi benytter, er svanemærket.
Resten har en tilsvarende EU-miljøstandard.

;